Your browser does not support JavaScript!
諮詞窗口


智慧財產權專區

 
 
諮詢窗口
 
◎法律諮詢服務:
  (1).法律服務社:【網址
 
◎行政督導單位之窗口:
  研發處 出版組 rd-pu@mail.knu.edu.tw
 
◎校園網路侵權之檢舉窗口:
  資訊科技中心 itc@mail.knu.edu.tw
 
◎其他相關諮詢窗口:
  (1).智慧財產局討論區
  (2).教育部網路智財權諮詢窗口 ipr@mail.moe.gov.tw