Your browser does not support JavaScript!
科技部「科技研發成果資訊系統(STRIKE系統)」改版上線,操作手冊詳附件檔,供各位教師參閱。
  • 技轉合約維護作業
  • 研發成果作業
  • 專利及專利費用補助作業
瀏覽數